צוות המוזאון

ד"ר דליה מנור

מנהלת ואוצרת ראשית

08-6993535

נירית דהן

עוזרת אוצרת ורשמת

08-6993530

הילה סוויד

מנהלת משרד

08-6993535

מיה פלג

מדריכה ראשית

08-6993531

עמוס כהן

מנהל אחזקה

08-6993534