אוסף

אפרים משה ליליאן ספר תורה תימני, 1915-1920

אפריים משה ליליין

נולד: פולין, 1874
נפטר: גרמניה, 1925

סופר סת"ם תימני

1920-1915
תצריב
מוזאון הנגב לאמנות
הדפסים

אפרים משה ליליין המתבוננים בפרטי-פרטים בדמות בעודה שקועה בעולמה. במקרה של ליליין התצריב מבוסס על תצלום, שהוא עצמו צילם בעת ביקוריו בארץ ישראל בין 1906 ל-1914, אחד מכמה הדפסים המתמקדים ביהודים מזרחיים זקנים העוסקים בלימוד התורה