הדפס

הדפס
אפריים משה ליליין
סופר סת"ם תימני
1920-1915, תצריב