אחר

אחר
דורית יעקבי
החלל בין החושך לפחד
1992-1990, עירוב טכניקות על לוח עץ
אחר
אילנה רווק
רבדי
1996, אריגה, פשתן ופשתן לא שזור, טפסטרי (רב ערב)