רישום

רישום
נועם רבינוביץ
חיטה – גרגירים
2018, גרפיט וחוט רקמה על נייר
רישום
רעיה ברוקנטל
מתוך הסדרה "הוא חזר"
2013, עיפרון על נייר פרגמנט
רישום
שמשון הולצמן
שלוש דמויות נשיות
שנות ה-50, צבעי מים ועיפרון על נייר
רישום
חנה אורלוף
אשה שרועה
1939, דיו על נייר