צוות המוזאון

עודד שהם

מנהל

08-6993535

נירית דהן

אוצרת ומנהלת אוספים

08-6993530

אורנה שושן

רכזת אדמיניסטרטיבית

08-6993535

משה בלמס

רכז הדרכה

08-6993531

עמוס כהן

מנהל אחזקה

08-6993534