צוות המוזאון

עודד שהם

מנהל מתחם המוזאונים

08-6993535

רון ברטוש

אוצר ראשי, מנהל האוספים

08-6993530

אורנה שושן

רכזת אדמיניסטרטיבית

08-6993535

משה בלמס

רכז הדרכה וחינוך

08-6993531

אבי מתתיהו

רכז תפעול

08-6993534