צוות המוזאון

עודד שהם

מנהל

08-6993535

רון ברטוש

אוצר, מנהל האוספים

08-6993530

אורנה שושן

רכזת אדמיניסטרטיבית

08-6993535

משה בלמס

רכז הדרכה

08-6993531

אבי מתתיהו

מנהל אחזקה

08-6993534