אירוע
שבת ישראלית- סיור מותאם לילדים וסדנה
לרכישה
אירוע
שבת ישראלית- סיור מודרך בשני המוזאונים
לרכישה
אירוע
"רוח סתו" סדנת הדפס ציאנוטייפ במוזאון
לרכישה
אירוע
שיח גלריה בתערוכה "חיבור פשוט"
לרכישה