אוסף

חנה אורלוף אשה שרועה, 1939

חנה אורלוף

נולדה: 1888, רוסיה / אוקראינה
נפטרה: 1968, ישראל

אשה שרועה

1939
דיו על נייר
מוזאון הנגב לאמנות, מתנת פנחס אופק, באר שבע
רישום