אוסף

דורית יעקבי החלל בין החושך לפחד, 1992-1990

דורית יעקבי

נולדה: 1952, ישראל
נפטרה: 2015, ישראל

החלל בין החושך לפחד

1992-1990
עירוב טכניקות על לוח עץ
מוזאון הנגב לאמנות, תרומת ברכה רגר
צילום