אוסף

יוחנן סימון משפחה בקיבוץ, 1950

יוחנן סימון

נולד: 1905, גרמניה
נפטר: 1976, ישראל

משפחה בקיבוץ

1950
שמן על בד
מוזאון הנגב לאמנות, השאלת קבע ממשרד החינוך
ציור