אוסף

יחזקאל שטרייכמן שדות בירוק, 1960

יחזקאל שטרייכמן

נולד:  1906, ליטא נפטר: 1993, ישראל  

שדות בירוק

1960
שמן אימפסטו על בד
מוזאון הנגב לאמנות, השאלת קבע ממשרד החינוך
ציור