יום הבחירות

ביום הבחירות, 9.4.19 המוזאון יהיה סגור.