משוררים שרים באר שבע

עדי וולפסון ואחרים בקטעי שירה על העיר באר שבע

בשיתוף עם "שיח מתגלגל".

מחיר מיוחד: 20 ש"ח – כולל כניסה למוזאון