סיור מיוחד בתערוכה בנושא "סיפורי בדים"

יום חמישי 5.12 בשעה 10:30

סיור מיוחד בתערוכה "חוט של מחשבה" ובו נתמקד בנושא "סיפורי בדים": בסיור זה נתחקה אחר האופי הסיפורי של הבדים והאופן בו הם מגלמים זיכרון אישי או קולקטיבי בעבודותיהם של האמנים השונים

ההשתתפות כלולה במחיר כרטיס הכניסה. מומלץ להירשם מראש בטלפון  08-6993535