תערוכה נוכחית:

נירית טקלה: כרומטיק20.09.23 - 30.12.23
תערוכה נוכחית:
נירית טקלה: כרומטיק
נירית טקלה: כרומטיק

מוזיאון הנגב לאמנות מתכבד להציג את תערוכתה המוזיאלית הראשונה של נירית טקלה, מהאמניות הבולטות בשדה הציור העכשווי בישראל. ציוריה של טקלה מדברים בה־בעת בלשון יחיד ובלשון רבים, כאשר הם מתחילים מן הפן האישי וממשיכים אל עבר משמעות חברתית ותרבותית, הכרוכה בזהותה כבת קהילת ביתא ישראל. התערוכה נירית טקלה: כרומטיק פורשת בפנינו מבט מקיף על יצירתה של טקלה דרך מבחר ציורים המייצגים את ייחודיות שפתה האמנותית ואת מגוון הנושאים שנמצאים בלב עיסוקה האמנותי.

נירית טקלה: כרומטיק
נירית טקלה: כרומטיק

פחות

עוד במוזאון